شرح حدیث شریف کِساء_جلسه پانزدهم
《بسم الله الرحمن الرحیم 》 قال سیدنا و مولانا جعفر بن محمد صادق علیه الصلاه و السلام : ” الاسلام على خمس الصوم و الصلاه و الحج و الزکاه و الولایه و ما نودی بشیء مثل ما نودی بالولایه ” گفتیم که یک کلمه وِلایت است به کسر واو ،و...
شرح حدیث شریف کِساء_جلسه چهاردهم
《بسم الله الرحمن الرحیم 》 قال سیدنا و مولانا جعفر بن محمد صادق علیه الصلاه و السلام : ” الإسلام على خمس الصوم والصلاه و الحج و الزکاه و الولایه و ما نودی بشیء مثل ما نودی بالولایه ”   وِلایت به کسر واو یک معنا دارد و وَلایت به...
شرح حدیث شریف کِساء_جلسه سیزدهم
  《بسم الله الرحمن الرحیم 》 قال سیدنا و مولانا و امامنا جعفر بن محمد صادق علیه الصلاه و السلام ؛ «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَهِ وَ ما نودی بِشَیْ‌ءٍ مثل ما نُودِیَ بالْوَلَایَهِ ”   تعابیرى که در بحث های...
شرح حدیث شریف کِساء_جلسه دوازدهم
  《بسم الله الرحمن الرحیم 》 قال سیدنا و مولانا و امامنا جعفر بن صادق علیه الصلاه و السلام ؛ «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَهِ وَ ما نودی بِشَیْ‌ءٍ مثل ما نُودِیَ بِالْوَلَایَهِ.»   حدیث معتبر صحیح از نظر سند قابل...
شرح حدیث شریف کِساء_جلسه یازدهم
  《بسم الله الرحمن الرحیم 》   امام صادق علیه الصلاه و السلام میفرمایند : ” بُنِیَ الاسلام علی خمس علی الصلاه و الصوم الحجّ و الزکاه و الولایه و ما نودی بشیء ما نودی بالولایه ” ارکان اسلام بر پنج چیز استوار و بنا شده است: نماز، روزه و...
شرح حدیث شریف کِساء_جلسه دهم
《بسم الله الرحمن الرحیم 》 در همه اطوار و ادوار ولایت مورد نیاز است. که فرمودند : «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَهِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ‌ءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَهِ.» پایه ها و ستون های اسلام پنج تاست و اسلام بر آنها...
شرح حدیث شریف کِساء_جلسه نهم
  《بسم الله الرحمن الرحیم 》 هر کسی که دنبال هر حقیقتی هست ، صاحب آن حقیقت را جستجو می کند که به معاینه و مشافهه آن را دریافت کند. صاحبان حقیقت در عالم مقصد و مقصود و مطلوب و مرجُوّ(امید) حقیقت جویانند .به عبارت دیگری که در تمثیل بهتر...
شرح حدیث شریف کِساء_جلسه هشتم
《بسم الله الرحمن الرحیم》 ” انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» حدیث کساء شرح و تفسیری است بر این آیه کریمه . که مربوط است و شأن نزول آن مربوط به ذوات مقدسه معصومین خمسه طیبه است. ارتباط با حقایق گاهی از طریق ” بصر”...
شرح حدیث شریف کِساء_جلسه هفتم
  《بسم الله الرحمن الرحیم 》 در رأس ادعیه و اذکار حدیث شریف کساء است. که شیعه در غربت و بی کسی و به بنبست رسیدن مشکلات و بیچارگی و درماندگی برای او همه ادعیه ای که در مفاتیح آمده را ابواب رحمت قرار داده اند به خصوص حدیث شریف...
شرح حدیث شریف کِساء_جلسه ششم
  《بسم الله الرحمن الرحیم》 حدیث شریف کساء از ذخایر عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام است.که مرحمت فرمودند به جهت رفع گرفتاری قاطبه شیعه . نسخه های اهل بیت علیهم الصلاه و السلام درد را درمان میکند و حوائج آنها را برآورده و مشکلاتشان را رفع میکند(چه از...
بارگیری بیشتر...