اراده و مشیت_جلسه سوم
  ???? “بسم الله الرحمن الرحیم “???? مقام مشیت شرط تتمیمی(تمام کردن) در فعل عباد دارد. بر خلاف اراده که مقام اراده شرط تتمیمی در فعل عباد را دارا نیست.حق جل و علا وقتی شئ یا امری را اراده بفرماید بدون هیچ شرطی و تعلقی به امر دیگری آن شئ...
اراده و مشیت_جلسه دوم
  ???? “بسم الله الرحمن الرحیم “???? مرتبه ی اراده در اتقان و تحقق بالاتر از مرتبه مشیت است.چون در اراده خواست مکلف تکوینا و تشریعا دخالت ندارد.   ???? ” إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ “«سوره یس /آیه ۸۲».   ولی در مشیت یکی...
اراده و مشیت_جلسه اول[در جلد دوم کتاب نفحات الولایه آمده است]
《 بسم الله الرحمن الرحیم》 ملازمه ای بین اراده و مشیت هست که این ملازمه از یکطرف ملازمه عقلی است و از یک طرف ملازمه ثابته شرعى است. که در اراده بنا بر تعریفی که بزرگان فرموده اند انفکاک اراده از مراد محال و ممتنع است. ولی انفکاک مشیت از...
بارگیری بیشتر...