جلسه شانزدهم – شرح آیه نور

اگر یکی از این روایات سرلوحه زندگی و سرمشق قرار بگیرد انسان را به کمالات ظاهری و باطنی میرساند. امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمودند : این روایت در کتاب موثقه شیعه است به نام الاختصاص از مرحوم مغفور شیخ مفید اعلی الله مقامه که اختصاص به شیعه خالص و مومن خالص دارد، این […]

جلسه پانزدهم – شرح آیه نور

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاهٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَهٍ الزُّجَاجَهُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَهٍ مُبَارَکَهٍ زَیْتُونَهٍ لَا شَرْقِیَّهٍ وَلَا غَرْبِیَّهٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ[۱] مطلبی که در ضمن این بحث باید […]

جلسه چهاردم – شرح آیه نور

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاهٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَهٍ الزُّجَاجَهُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَهٍ مُبَارَکَهٍ زَیْتُونَهٍ لَا شَرْقِیَّهٍ وَلَا غَرْبِیَّهٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ﴿نور/۳۵﴾ ظهور تام توحید در ارتباط به […]

جلسه سیزدهم – شرح آیه نور

اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاهٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَهٍ الزُّجَاجَهُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَهٍ مُبَارَکَهٍ زَیْتُونَهٍ لَا شَرْقِیَّهٍ وَلَا غَرْبِیَّهٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ […]

جلسه دوازدهم – شرح آیه نور

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاهٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَهٍ الزُّجَاجَهُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَهٍ مُبَارَکَهٍ زَیْتُونَهٍ لَا شَرْقِیَّهٍ وَلَا غَرْبِیَّهٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ[۱] به اندازه ضرورت بیان شد که ذات […]

جلسه یازدهم – شرح آیه نور

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاهٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَهٍ الزُّجَاجَهُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَهٍ مُبَارَکَهٍ زَیْتُونَهٍ لَا شَرْقِیَّهٍ وَلَا غَرْبِیَّهٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ﴿نور/۳۵﴾ یکی از مصادیق واقعی این آیه […]

جلسه دهم – شرح آیه نور

گفتیم که یکی از آثار نور و روشنایی وجود بخشیدن به سایه و ظل است. نور در اثر تابش به یک شئ حائل، ظل و سایه به وجود می‌آورد که اگر نور به تنهایی باشد و آن حائل و ذی ظل نباشد سایه موجودیتی نخواهد داشت. و اگر که ذی ظل باشد و نور نباشد […]

جلسه نهم – شرح آیه نور

ذات در ظهور اسمی خودش مساوی با نور سماوات و ارض است. الله به اسمیت، نور سماوات و ارض است. تحقق این نور در مشکات است و مصباح و زجاجه. روایات، اهل بیت را، همه انوار مقدسه معصومین علیهم الصلاه و السلام را در این سه مرحله و سه جانب قرار دادند یکجا در مشکات […]

جلسه هشتم – شرح آیه نور

یکی از آثار نور که مختصرا عرض شد رفع ظلام است. تاریکی و ظلمت را می‌زداید. نور تاریکی را برطرف میکند. همینطور که در ظاهر محسوس است نسبت به این مساله که تاریکی شب چون صبح بدمد و خورشید سر بزند این فروغ و نور، تاریکی را از میان برمیدارد هر گاه آن نور الله […]

جلسه هفتم – شرح آیه نور

به این بحث خوب توجه کنید و استفاده کنید چون ممکن است هیچ وقت دیگر این بحث پیش نیاید؛ در روایتی که مرحوم بحرانی در کتاب مدینه المعاجز یا در معالم الزلفی نقل میکند که یک روز آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام از منزل بیرون رفتند وقتی برگشتند و وارد منزل شدند، دیدند حضرت […]