شرح روایات کامل الزیارت-جلسه بیست و هشتم

«بسم الله الرحمن الرحیم»

در چندین روایت حضرت صادق علیه الصلاه و السلام فرمودند زیارت قبر سید الشهدا علیه السلام، افضل همه اعمال است.

حضرت صادق علیه السلام فرمودند از زمره بهترین اعمال که خدا دوست دارد آنها را یکی زیارت قبر سید الشهداء علیه السلام است و بهترین و برترین اعمال در نزد خدا این است که آدم خوشحال کند قلب مومن را (چون با زیارت قبر امام حسین علیه السلام قلب رسول الله و امیرالمومنین و فاطمه زهرا و همه ائمه علیهم السلام خوشحال میشود .برای همین افضل الاعمال است).

نزدیکترین حالات بنده به خدا که از آن نزدیکتر نیست حالتی است که انسان در سجده گریه کند و آن گریه ماخذ صحیح داشته باشد( زیارت عاشورا سجده دارد و بر مظلومیت امام حسین علیه السلام  که گریه کند.همه اینها میخورد به باب زیارت سید الشهداء علیه السلام و ارتباط با ایشان).

زید شَحّام،گفت از امام صادق علیه السلام سوال کردم آقاجان یابن رسول الله چه پاداش و اجری است برای آنکه قبر سید الشهداء علیه الصلاه و السلام را زیارت میکند ؟

حضرت فرمودند هر کس زیارت کند قبر سید الشهداء علیه السلام مثل این است که خدا را در فوق عرش زیارت کرده باشد “کمن زار الله فی عرشه”.(یعنی قبر مطهر و تربت حسین بن علی علیهما السلام را نه جسم و روح و وجود مقدس را که زیارت کند مثل این است که خدا را در فوق عرش زیارت کرده است).

پرسیدم یابن رسول الله پس اگر کسی شماها (غیر از امام حسین علیه السلام ،بقیه اهل بیت علیهم السلام )را زیارت کند چه پاداشی دارد ؟

فرمودند مثل این است که رسول الله صلوات الله علیه و آله را زیارت کرده باشد.

حضرت صادق علیه السلام فرمودند کسی که زیارت کند قبر سید الشهداء علیه السلام را خداوند تبارک و تعالی نام او را مینویسد در زمره اعلی علیین، بالاترین بالاها یعنی زیارت سید الشهداء علیه السلام برایش حدی نیست هر چه شما بگویید از بلندی و بالایی باز از آن بالاتر است که از آن بالاتر نیست.(یکجای دیگر میفرماید نام او را در زمره “علیین” می نویسد .علیین با اعلی علیین فرقی از نظر مفهومی ندارد اما از نظر ظرافت یعنی از هر چه که به ذهنت بیاید باز بالاتر است).

شما ببینید چقدر اصحاب اهل بیت علیهم الصلاه و السلام مقید بودند در جمع آوری ادله و براهین و اخبار راجع به زیارت امام حسین علیه السلام ،اینها خیلی مرتبه بالایی دارد و قابل تامل است در باب فقاهت هم اینجور روایات دسته شده در این تاریخ نداریم .مرحوم ابن قولویه استاد شیخ مفید است و مربوط به آن وقت است.روایات دسته شده اینطوری در باب فقاهت در آن وقت ما نداشتیم.

مقید بودند که مساله امام حسین علیه السلام را با دلیل و برهان به همه مردم برسانند( در آن مضیقه ای که آنها بودند مگر میشده(به راحتی) این روایات را جمع کرد… دوتا روایت هم نمیشد جمع کنی ، اینها چقدر زحمت کشیدند).

میخواستند چه بگویند؟ میخواستند بگویند اصل دین این است.اصل دین و مذهب شیعه همین است که ما داریم به شما می گوییم .اهل بیت علیهم السلام این را قبول دارند.حالا هر جا میخواهید بروید و هر کاری هم میخواهید بکنید. حالا بدبختی هایش را هم می بینید.

کسی که بر کربلا بگذرد خدا نامش را در علیین می نویسد.

(در روایات)چقدر دقیق که کی گفته است و از کی شنیده است چطور…روایت از روایات صحیحه است که هیچکدام قابل خدشه نباشد.

(حالا یک چیز دیگر ) اگر همه این روایات راجع به زیارت امام حسین علیه السلام نبود، آنوقت ببینیم کی این حرف را توی دلش گرفته بود.او خیلی…روایت نشنیده…میشود که روایات شسته شود و کتابها هم حذف شوند. آنوقت ببینیم که کی امام حسین علیه السلام را از متن خلقت بیرون می آورد اینجا به او اعتقاد پیدا میکند. آنها همان هایی هستند که برجسته های درجه یک عالم خلقت هستند.

حالا اگر یک کسی همه این روایات را منکر شد.مثل این است که اصلا این روایات مثلا نیست .حوزه های علمیه بحث کردند و علما نشستند گفتند به این روایات اعتنا نکنید این مثل این است که روایات نیست.آنوقت ببینیم کی پای کار می ایستد.به روایت نیست، این روایاتی را هم که میخوانیم این برای ساکت کردن خصم است .باب امام حسین علیه السلام که با روایت درست نمی شود .حالا روایت را هم که میخوانیم برای این است که آدم یک تشفی دلی پیدا کند.و الا ارتباط با حضرت سید الشهداء علیه السلام  و اقرار و اعتراف به اینها یک راه دیگری دارد.خدا آن راه را به انسان نشان بدهد که اگر همه خلق عالم یک طرف ایستادند و گفتند درست نیست او بتواند یک طرف بایستد بگوید نه غیر از این نیست.این را اگر خدا به انسان بدهد اسمش “یقین” است.کمترین چیزی که بین بندگان خدا تقسیم شده یقین است.(و ما قسم بین العباد شیء اقل من الیقین). اگر از اینها(روایات) یقین برخیزد فایده ای ندارد ولو قول امام هم باشد.(روایت است).

اما اگر یقین آمد بعد اینها را شنید و کیف کرد آن خوب است.

بشیر دهان (دهان در عربی یعنی روغن فروش) می گوید که من هر سال از شهر خودم به حج میرفتم (شاید از اهالی عراق بوده است) ،از شیعیان بوده ،می گوید  یک سال نشد بروم حج و سال دیگر رفتم.

حضرت از من سوال فرمودند چه چیز تو را به تاخیر انداخت و سال گذشته حج نیامدی ،تو که هر سال می آمدی؟

عرض کردم فدایتان شوم، ما با مردم یک تعهد های مالی داشتیم و میترسیدم که مالم از بین برود برای این نیامدم در عوض من عرفه رفتم زیارت قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام.(عرفه اینجا به معنای شناختم نیست، یعنی اینکه عرفه را آنجا سپری کردم).

حضرت فرمودند: بشیر، هیچ چیز از آن ثوابهایی که در حج برای اهل موقف بود از تو فوت نشده است ،و همه آن ثوابها نصیب تو شده است. هر کس امام حسین علیه السلام را عارفا بحقه زیارت کند مثل این است که خدا را در فوق عرش زیارت کرده است.

این لطافت سخن است ؛

یکی از معنای لطیف عارفا بحقه این است (که از عرفه میخواهیم این را بفهمیم) یعنی اینکه در روز عرفه زیارت امام حسین علیه السلام را بر حج ترجیح بدهد. یعنی آن کسی که عرفه را درک کرده است و عارفا بحقه رهسپار به عرفه است در روزی که حاجی ها همه به حج می روند، عرفه را در آنجا طی میکند که حق امام حسین علیه السلام را ادا کند. یکی از معانی لطیف عارفا بحقه این است.

یکی از معانی لطیف «کتبه فی اعلی علیین» (اسمش را در اعلی علیین می نویسند) این است که نصیب او همنشینی با «علی علیه السلام» است. «کمن زار فی عرش الله» هم معنایش همین است یعنی مساوی با هم است.چون آنچه شؤون الهی در روایات نقل میشود مربوط به امیرالمومنین علیه السلام می شود.

کسی که زیارت کند امام حسین علیه السلام را با امیرالمومنین علیه السلام همنشین است.همیشه، ذاتش ،جانش علوی است. اعلی علیین، آن علیی که علی اعلا است.

کسی که دوست دارد روز قیامت به خدا نگاه کند و خدا را ببیند و کسی که دوست دارد مستی های مرگ بر او آسان شود ( چون وقتی آدم می میرد یک مستی دارد که هیچ چیز در عالم مستی اش به قدر آن نیست، فقط خدا میداند که چقدر این مستی دارد) و کسی که میخواهد از هراس و ترس و بیم روز قیامت(مطلع) که پرده برداشته میشود از کارهایش ،محفوظ باشد، زیاد به زیارت قبر امام حسین علیه السلام مشرف شود.( زیاد ، یکی دو مرتبه فایده ندارد).

کسی که زیارت کند قبر امام حسین علیه السلام را رسول الله صلوات الله علیه وآله را زیارت کرده است. اینجا «کمن زار رسول الله» نیست، زیارت امام حسین علیه السلام « همان » زیارت رسول الله صلوات الله علیه و آله است و فرق نمی کند.

در روایت دیگر سوال میشود اگر کسی یکی از شما اهل بیت علیهم السلام را زیارت کند چه ثوابی برای او مترتب است ؟

حضرت میفرمایند «کمن زار رسول الله» مثل این است که  کسی رسول الله را زیارت کرده است. (فرقش این است ؛ در زیارت امام حسین علیه السلام میفرمایند : زیارت الحسین زیارت رسول الله).

حضرت صادق علیه الصلاه و السلام فرمودند زیارت رسول الله و امیرالمومنین علیهما السلام نیز زیارت خدا در عرش است.

و زیارت یکی از اهل بیت علیهم السلام به مثابه زیارت رسول الله است.

حضرت باقر علیه الصلاه و السلام فرمودند : آی دوستان و شیعیان ما ،آی کسانی که ما را قبول کردید یکی از وظایف شما این است که امر کنید به شیعیان ما که به زیارت قبر امام حسین علیه االصلاه السلام بروند  « مُروا شیعَتَنا بِزیارَهِ قَبرِ الحُسَینِ علیه السلام….. »  (مُروا ، که فرمودند یعنی یک حالت تحکم هم داشته باشد)  هر کس به زیارت سید الشهداء مشرف بشود خدا رزق او را زیاد میکند،و عمرش طولانی می شود و خداوند تبارک وتعالی از او بدی ها و شر را دفع میکند، و رفتن به طرف کربلا و زیارت قبر سید الشهداء علیه السلام واجب است بر هر مومنی که به امامت آن حضرت علیه السلام از طرف خداوند تبارک و تعالی ، اقرار میکند.

حضرت فرمودند اگر یکسال بر کسی بگذرد و در این حول و سال( یا محول الحول و الاحوال؛ هم اشاره به این است که خدایا امسال ما را کربلایی کن )  به زیارت امام حسین علیه السلام نرود خداوند تبارک و تعالی یکسال از عمرش کم میکند ، حضرت میفرمایند اگر یک وقتی من این حرف را بگویم که یک کسی قبل از اجلش سی سال قبلش می میرد راست گفتم.(یعنی سی سال بر او بگذرد و به زیارت قبر امام حسین علیه السلام نرود این سی سال از عمرش کم میشود، من اگر این حرف را بزنم راست گفتم).

و بیان این مطلب اینچنین است شما ترک میکنید زیارت امام حسین علیه السلام را ؟؟

رها نکنید زیارت آن مظلوم را ،خدا عمر شما را زیاد میکند و رزق شما را زیاد میکند و زیارت امام حسین علیه السلام را که ترک کنید عمر شما کم میشود و ارزاقتان هم کم میشود ،منافسه کنید در زیارت یعنی از همدیگر پیشی بگیرید در زیارت (مثل این که چند نفر میدوند یکی میخواهد جلوتر بزند  این تنافس است )،و زیارت آن حضرت را رها نکنید، خود امام حسین علیه السلام  شاهد است و گواه است در این زیارت شما در نزد خدا و در نزد رسول خدا و در نزد فاطمه زهرا و در نزد امیرالمومنین علیهم الصلاه و السلام.

 

یاعلی مدد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *