شرح روایات کامل الزیارات-جلسه چهاردهم

«بسم الله الرحمن الرحیم»

آن حوض تسنیمی که برای گریه کن های امام حسین علیه السلام مهیا شده است در بهشت برین و در مقام فردوس، جام های آن حوضی که گریه کن ها را اشراب میکنند از جنس طلا و نقره است. و اینکه از نظر شرع استفاده از ظروف طلا و نقره حرام است.یکی از محرمات که قطعا در رساله های عملیه هم ذکر شده است استعمال ظروف و نقره است. ولی در باب گریه کن امام حسین علیه السلام خدا به دست قدرت خودش برای آنها ظروفی از طلا و نقره درست کرده است چون گریه کن امام حسین علیه السلام وضعش از نظر همه احکام ظاهری و باطنی و دنیوی و اخروی فرق میکند.هر چه که زشت و حرام است آن دنیا که چهره اش عوض نمی شود آنجا هم زشت و حرام است و آنجا عقاب دارد. ولی باب سید الشهداء علیه السلام فرق دارد.

یک کافری اگر بیاید در مجلس امام حسین علیه السلام بنشیند دیگر به او کافر نگویید این نمی تواند کفر داشته باشد.شناسنامه ای و با رساله توضیح المسائل کافر است ولی با رساله امیرالمومنین علیه السلام و رساله عاشورا و رساله امام صادق علیه السلام دیگر کافر نیست.دوتا حرف است دوتا سخن است، باب امام حسین علیه السلام قاعده ها و ضابطه ها را به هم زده است.ظروف طلا و نقره که استعمالش حرام است در باب امام حسین علیه السلام اصل همین ظرفها را می آورند جام و کاسه و کوزه می کنند .اینها لطائف روایت است.

تمام چیزهایی که نسبت به دنیا ذخیره کردنش و دنبالش رفتن اندوختنش منع شده است و در لسان شرع زشت است ولی در باب امام حسین علیه السلام رایج است.

یک عطر مخصوصی از این جامهای زرین و جواهر نگار بلند می شود که آن عطر به مشام آشامنده این آب تسنیم می خورد.

آب تسنیم، کوثر، سلسبیل ، همه اینها که وصف کردند و آب حیات که اسکندر دنبالش می رفت ، آب حیات در ظلمت و تاریکی است یعنی هیچ کسی به معرفتش راه ندارد و نمی دانند چیست. کوثر و تسنیم و سلسبیل و بقیه انهار جاریه  سرچشمه اش همین اشک چشمی است که از چشمان گریه کن امام حسین علیه السلام جاری میشود.باور نمی کنید نکنید ،خیلی از چیزها را نمی فهمید این هم بالای آنها، روز قیامت که معلوم می شود.

حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بر کنار این چشمه چشم شما نشسته اند، امیرالمومنین علیه السلام ساقی این حوض است.چشمی که بر امام حسین علیه السلام گریه میکند امیرالمومنین علیه السلام از این آب می دهند به همه مومنین که بخورند آنوقت دیگر از عسل شیرینتر است و از… باصفاتر است.این اشک چشم شماست ، فکر و عقلش نمی آید نیاید.آخرش که همین است شماها باور نمی کنید آی خلق عالم خیلی از چیزها را باور نکردید و شد.

اگر این نبود امام صادق علیه السلام قبلا نمی فرمودند که اگر یک قطره از آن در جهنم بیافتد آن را خاموش میکند. این همین است دیگر.

هر کسی یک قطره و یک جرعه از این آب بیاشامد یک رائحه و بوی عطری استشمام میکند که می گوید کاشکی خدا مرا رها می کرد همیشه پای همین چشمه بودم .هیچ چیز دیگر من از خدا نمی خواهم .مگر گریه کن های امام حسین علیه السلام آن وقتی که می رسند همین را نمی گویند،؟ حالا گاهی به معرفت می رسند و گاهی توی حال.

گاهی در حال هست و معرفت نیست و گاهی حال و معرفت با هم است.اگر به او بگویند بلند شو برو بهشت گریه نکن می گوید برو بگذار گریه کنیم بهشت چیه ؟

هیچ چیز را با آن عوض نمی کنم .

من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود

وعده فردای زاهد را چرا باور کنم

خواجه به این رسیده می گوید؛

بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه ( بیا توی مجلس های گریه امام حسین علیه السلام بنشین ، آنجا میخانه است)

که از پای خمت یکسر به حوض کوثر اندازیم

کوثر یعنی کثیر الخیر. هیچ چیز کثیر الخیر نیست جز گریه بر امام حسین علیه السلام.یک قطره هم باشد کثیر الخیر است .خدا فرموده است امام صادق علیه السلام و ائمه علیهم السلام  فرموده اند کثیر الخیر است.

به او فرمودند: بدان پسر کردین (آدم ساده ای بوده از همین کرد و لرهای خودمان بوده) به تو بگویم تو از همان ها هستی(از گریه کن های امام حسین علیه السلام بود که گفت مشرف نمی توانم بشوم به زیارت جدتان ولی وقتی غمشان را می شنوم آنروز آنقدر جزع و فزع میکنم که نمی توانم غذا بخورم و خانواده ام می فهمند و به من می گویند چه شده اینقدر گریه میکنی) یابن کردین تو از همانهایی هستی که از این (آب تسنیم)زلال داری میخوری ،اینکه برای آنطرف مرگ نیست برای همین الان است.

فرمودند که شیعیان ما از دنیا نمی روند مگر اینکه از( حوض) کوثر بیاشامند. کوثر را که همه وعده دادند برای آنطرف بعد از مرگ.

وعده فردای زاهد را چرا باور کنم

بلاخره هر جور شده یک وقت یک قطره از آن بر لبتان می چکد و با زبانتان پاکش می کنید حالا چه بفهمید چه نفهمید.هر جور شده به کامتان می ریزند ،قاطی اش هم بکنند صورتتان را که میشویید آن آب با اشک خشکیده قاطی میشود و روی لبتان می ریزد بلاخره چه بخواهید چه نخواهید به کامتان می ریزند،خدا معرفتش را بدهد.

حالا امام علیه السلام خودشان معنا فرمودند و پرده برداشتند می فرمایند هر چشمی که گریه کند برما اهل بیت علیهم السلام و بر مظلومیت امام حسین علیه السلام این همان است که خدا نعمت داده که حوض کوثر را دارد مشاهده میکند. چشم گریان چشمه کوثر است.و خودش از آن میخورد،سقایت می شود و ساقی آن هم امیرالمومنین علیه السلام است .ساقی اشکی که در عزای امام حسین علیه السلام می آید بیرون امیرالمومنین علیه السلام است.

یعنی این اشکی که از چشم بیرون می آید امیرالمومنین علیه السلام آنرا پایین می کشد.اینکه امیرالمومنین علیه السلام از چاه آب میکشیدند همه اش تعبیرش آخرش به این برمیگردد.آقا امیرالمومنین علیه السلام ظرف و ریسمان و چرخ چاه و همه چیزها مناسب همین جور چشم و چشمه ای است می اندازند و خودشان هم آنجا ایستاده اند ،نگهبانش هستند هیچ آفت نمی خورد.

می فرمایند کسی که از این چشمه زلال بیاشامد یک لذت و حالت میل و رغبت خاصی به او دست می دهد که این بیشتر از آن چیزی است که در دوستی ما به او دست می دهد.دوستی خیلی مهم است ولی لذت گریه بر امام حسین علیه السلام از دوستی اهل بیت علیهم السلام بالاتر است.

می فرمایند بر این چشمه کوثر علی علیه السلام ایستاده است .ساقی کوثر است. اشک چشمهای شما را علی علیه السلام از این چاه وجودتان در می آورد، هیچ خبر ندارید.

یک چوب دستش گرفته دشمنان ما را نمی گذارد که کنار این چشمه بنشینند.آنها اهل گریه نیستند.امیرالمومنین علیه السلام اجازه نمی دهند.لذا وقتی بر امام حسین علیه السلام گریه می کنید صاحب نعمت را اول شکر کن که امیرالمومنین علیه السلام است او اشک چشم را در می آورد او صاحب نعمت است. “صِراطَ الَّذینَ أَنعَمتَ عَلَیهِم وَ أَمّا بِنِعمَهِ رَبِّک‌َ فَحَدِّث‌‌-‌ ”

✔( فکر میکنم این آیات منظور آقاجان بوده،در دقیقه ۳۴: ۱۵).

چوب عصای بلندی دستشان گرفتند نمی گذارند دشمنانشان بر امام حسین علیه السلام گریه کنند به جهت اینکه کارشان از نظر بخشش و آمرزش گذشته است.

یکی از همین ها می آید پیش امیرالمومنین علیه السلام می گوید من می گویم «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ» و «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللَّٰهِ» ما هم مسلمانیم.حالا گریه نمی کنیم دیگر کافر شدیم ؟؟بله کسی که بر امام حسین علیه السلام گریه نمی کند کافر است. در این منطق نه در منطق رساله و این جور چیزها.

امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند برو گم شو همانی که امامت است برو دنبال او .هر شخصی، هر کسی را امام انتخاب کرده برود دنبال او .برو به او بگو شفاعتت را بکند تو که امام انتخاب کردی.

اولی ،دومی و سومی ،بقیه آنها از من بری هستند و من را قبول نمی کنند چون آنها خودشان هم دستشان خالی است و به جایی دستشان بند نیست.

حضرت می فرمایند برگرد پشت سرت را نگاه کن آن کسی که قائد و رهبر و امام و خلیفه می دانستی هر کسی را.حالا بگو شفاعتت را بکند. آن کسی را که انسان به امامت و خلافت قبول می کند باید حق شفاعت را هم داشته باشد. بهترین خلق آن کسی است که بتواند شفاعت کند.

می گوید علی جان وقت این حرفها نیست من دارم از عطش هلاک می شوم یک جرعه ای به کام ما برسان.

امیرالمومنین علیه السلام که دستش باز است ،کریم مطلق است کسی که در راه امام حسین علیه السلام چشمش خشک باشد و گریه نکند،این کریم و این رحیم و این محسن علی الاطلاق،  عادتکم الاحسان ،این امیرالمومنین به کسی که بر امام حسین علیه السلام گریه نکرده و می گوید دارم از عطش می میرم ،می فرماید تو یک قطره اشک بر حسین نریختی حالا میخواهی از کوثر بیاشامی، خدا عطشت را زیاد کند خدا هلاکت کند.

ابن کردین، مسمع می گوید من گفتم یابن رسول الله ، خدا من را قربان شما کند چه حرف های خوبی به من زدید، این چطور میتواند نزدیک حوض برود و دیگری قادر نیست به آنجا راه پیدا کند؟؟

حضرت فرمودند آن کسی که از یک چیزهای زشتی خودداری کرد (اینجا معلوم می شود اصلا زشت چیست )و این خودداری کرد که به ما اهل بیت علیهم السلام یک وقتی بد نگوید حرف زشت نزد و خدا در عوض این حالت که حفظ کرد حرمت ما اهل بیت علیهم السلام را به او اجازه می دهد نزدیک حوض کوثر برود.

او از یک چیزهایی خودداری کرد که دیگران جرئت کردند آن چیزها را بگویند و دنبالش بروند.

اما آن یکی که توفیق پیدا نمی کند این می بیند اعمالش خوب است و عباداتش هم خوب است و کارهای خوب هم می کند ولی در قلبش محبت ما را ندارد در دلش دوستی ما را ندارد عملش فریبتان ندهد او بی بهره است ولی این بهره مند است چون او قلبش منافق است و دینش دین ناصبی است و آن دوتا را برهمه مقدم داشته است اعتقادش این است.مواظب باشید از این حرفهای نویی(جدیدی) که به میان آمده که خدای نکرده ایمان انسان را از ریشه می سوزاند. که اولی و دومی هم به اسلام خدمت کردند این آدم را بی توفیق میکند اشک چشم آدم را می گیرد این حرفها را یاد نگیرید.که منسلخ الایمان می شوید و از هیچ چیز دیگر بهره ندارید.خدا لعنت کند همه اعداء آل محمد علیهم السلام را،اولین و آخرین آنها را ( الهی آمین).

می گوید یک سالی این سعادت و توفیق نصیب من شد با امام صادق علیه السلام به حج رفتم، از مدینه به مکه با هم حج رفتیم. در یک حدیث طولانی حالا وقتی که همسفر هست با امام صادق علیه السلام وقت هست یک چیزهایی می پرسد.

می گوید عرض کردم آقاجان اگر قبر مطهر حضرت سیدالشهداء را نبش کنند آنجا بدنی پیدا می شود چیزی هست؟

فرمودند حرف کم است ،چه سوالهای بزرگی می پرسی تو.

می فرمایند حسین بن علی با جد بزرگوارش با پدرش ومادرش و برادرش اینها در نزد رسول خدا هستند و با رسول خدا زنده اند و رزقشان ….(اشاره به آیه بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ …است)فاطمه، علی ،حسن ،حسین  همه ائمه علیهم السلام همه دور هم هستند ولی جای حسین علیه السلام در طرف یمین عرش است (قلب المومن عرش الرحمن )در طرف راست دل مومن است.اگر میخواهی حسین بن علی علیهما السلام را  پیدا کنی قبرش در طرف راست دل دوستانش است برو آنجا پیدایش کن .توی دل دوستانش نشسته و هی دعا میکند می گوید خدایا وعده هایی که به من دادی به وعده ات عمل کن. بر یمین عرش نشسته و دارد زوار خودش را نگاه می کند و لذت میبرد.او آگاهتر است به اسم زوارش اسم پدرانش و اسم عشیره اش و خصوصیاتش و هر چه هست ،اینکه توی چمدانش چه آورده است همه اینها را میداند.

شما چطوری بچه تان را می شناسید و به همه چیزهای آن آگاهید امام حسین علیه السلام به زوارش آگاهتر است از شما به بچه هایتان، یک اشراف کامل است.وقتی کسی بر امام حسین گریه میکند خود امام نگاهش میکنند ولذت میبرد و خود امام حسین برایش استغفار می کند، ملائکه چه هستند؟ دیگر خدا میداند آن استغفار چه کار میکند .بعد دامن بابا امیرالمومنین علیه السلام را می گیرند(چون گفتیم ساقی کوثر اینجا نشسته) می گویند باباجان شما هم برای این گریه کن من استغفار کن .امام حسین به گریه کن اینجوری خطاب می فرماید ای گریه کن بر من ،اگر بدانی خدا برای تو چه مهیا کرده است خوشحالیت بیشتر از غصه ات می شود و اشک چشمت خشک می شود.ما برای چه نباید بدانیم و خلق نباید بدانند ؟؟چون جلوی گریه گرفته می شود اگر جزای گریه بر امام حسین را بدانیم دیگر گریه نمی کنیم و اینقدر خوشحال می شویم ،جلوی آن حرفها وفهم را گرفتند چون اگر بداند روز عاشورا به جای گریه میزند و می رقصد برای همین نمی گذارند، بداند.شادمانی میکند.

آی گریه کن امام حسین علیه السلام تو هر جور گناهی داشته باشی خاطرت جمع باشد امام حسین برایت درستش میکند نگویی آن گناهها بزرگ است دیگر آنجا کار نمی کند امام حسین علیه السلام برایت استغفار می کند.

یاعلی مدد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *