شرح روایات کامل الزیارات-جلسه بیست و یکم

«بسم الله الرحمن الرحیم»

شخصی آمد نزد امام صادق علیه الصلاه و السلام سوال کرد یابن رسول الله آیا پدر بزرگوار شما زیارت می شوند و باید ایشان را زیارت کرد ؟ حضرت فرمودند بلی و نماز هم در نزد قبر مطهر او خوانده می شود.

فرقی که بین مذهب شیعه و اهل تسنن مخصوصا وهابیت هست ،سنی های دیگر در این باب خیلی پافشاری نمی کنند ،وهابیت کفر میدانند” لایجوز الصلاه عند القبور و…” همه جا نوشتند. می گویند دعا کردن در نزد قبور و نماز خواندن در نزد قبور و انداختن پولها روی قبور شرک است .یعنی همان چیزی هایی که با دل آدم کار دارد و احتیاج به سوال کردن  از مسئله گو ندارد.یعنی فطرت ولایی اقتضای این را دارد که آدم کشش پیدا کند به طرف این قبور مطهره همانها را می گویند شرک است.

نمونه های دیگرش را هم به اسم مذهب شیعه دارند وارد می کنند یعنی همان حرف وهابیت را میزنند اما رویشان نمی شود بگویند وهابی بشوید طور دیگری می گویند. علی کل حال، برای اینکه مردم ،شیعیان ،وهابی نشوند امام صادق علیه السلام خودشان سوال پیش می آوردند و خودشان هم جواب می دهند . سوال را خودشان مطرح می کنند در ذهن طرف می اندازند هزار و چند سال قبل می فرمایند برای امروز که مردم منحرف نشوند.

حضرت علیه السلام فرمودند نماز هم که میخواهید بخوانید پشت قبر بایستید، جلو قبر نماز نخوانید چون امام مرده و زنده ندارد.

جلوتر از قبور مطهره ائمه معصومین علیهم السلام نماز خواندن باطل است مساوی قبور هم اشکال دارد.

سوال کرد آقاجان کسی که برود زیارت قبر مطهر پدر بزرگوارتان چی گیرش می آید ؟

این به همین اندازه ظرفش بود.این بهشت طلب بود ، هر کس را به اندازه خواستش می دهند.بهشت را به او دادند.

حضرت فرمودند اگر کسی زیارت کند پدر بزرگوار من را آنچه که جزای زیارت اوست بهشت است اگر او را به امامت پذیرفته باشد اما اگر به امامت قبول نداشته باشد نه.

سوال کرد اگر کسی ترک کند این زیارت را و رغبت و میل نداشته باشد به این زیارت بزرگوار چه می شود ؟

حضرت فرمودند حسرت می برد روز قیامت که یوم الحسره است که چه نعمتی را از دست دادیم.عجب کار بدی کردیم.

باز سوال کرد اگر کسی به زیارت مشرف بشود و مقیم کوی او بشود و در آنجا مجاور باشد چه می شود ؟

حضرت فرمودند هر روزش مساوی با هزار ماه طاعت و عبادت و بندگی است.

پرسید یک کسی خودش نمی تواند برود پول خرج می کند یک شخص دیگری را میفرستد یا اینکه خودش را بلاخره وادار می کند پولی که برای زندگی اش پس انداز جمع کرده خرج زیارت خودش می کند در راه و آنجا هتل می گیرد و آنجا هم خرج می کند ،این منفق در خروج و اقامه (پول خرج کن های این راه) چه گیرش می آید ؟

فرمودند یک درهم خرج کند هزار درهم گیرش می آید.

خانمی در کاروان ما در سفر کربلا بودند که مخارج ده نفر دیگر را هم داده بودند و هنوز برنگشته و در راه بودند جبران شده بود.

رندهای کسانی هستند که یک جوری می کنند که جبران نکنند و طلبکار باشند از صاحب کار، آنها خیلی رند هستند که پس نگیرند آدم یک چیزی را بدهد بعد اصل را بگیرند و بهره را هم بگیرند…رندهای آنجوری خوب هست که پس نگیرد.

گفت آقاجان اگر کسی در این راه زیارت سید الشهداء علیه السلام بمیرد چه ؟

فرمودند کسی که در این راه بمیرد ملائکه آسمان جنازه او را تشییع می کنند و حنوط او را سدر و کافور او را و کفنش را از بهشت می آورند و نماز میت را ملائکه بر او می خوانند وقتی کفنش کردند.و فرمودند بالای کفن های او یک کفن دیگری هم ملائکه می پوشانند و گیاهان خشبوی و عطر و گلابهای بهشتی زیر کفن و جامه ی کفنش می پوشانند .زمین از جلوی چشمش موانع را بر میدارد بطوری که جلوی خودش را تا سه میل و پشت سرش و بالای سرش تا سه میل را می بیند که چه خبر است.یعنی سه میل در سه میل در سه میل اطراف را می بیند.

شما در روایت ها خواندید «ان للجنه ثمانیه ابواب باب منها فی قم …یا فی قزوین»

در هر جایی که شیعه زندگی می کردند فرمودند بهشت که هشت درب دارد گفتند یک درب از آنجا به بهشت باز می شود که شیعه زندگی میکند، ولی این (کسی که در راه زیارت بمیرد) یک درب بهشت اختصاصا به قبرش باز است. این توی قبرش که هست یک دریچه برایش به بهشت باز است و از طریق آن دریچه تمام آثار بهشت به قبر او ربط پیدا می کند تا روز قیامت.

اگر کسی نماز بگزارد در نزد قبر پدر بزرگوارشما و قبور همه شما (علیهم السلام) چه گیرش می آید؟

حضرت علیه السلام فرمودند کسی که دو رکعت نماز بخواند و(هنوز) سوال نکرده باشد هیچ چیزی را از پروردگار متعال، خداوند تبارک و تعالی تمام چیزهایی که لازم باشد برایش میفرستد هرچه که در نظر داشته باشد به او مرحمت می کند و بیشتر از آن هم می دهد.

سوال کرد آقاجان اگر کسی در آب فرات غسل کند و با غسل در آب فرات به زیارت پدر بزرگوار شما ابی عبدالله الحسین علیه السلام برود چه گیرش می آید؟

(آقاجان اگر کسی همه کارهایش را انجام داد وقتی آمد فرودگاه گفتند گذرنامه ات عیب دارد شما ممنوع الخروج هستید یا مشکلی دیگری پیش آمد و نتوانست برود این چی ؟)

خداوند تبارک و تعالی در مقابل هر درهمی که خرج کرده تا آنجا آمده و الان نمی شود برود به اندازه کوه احد برایش حسنات مرحمت می کند.

و خداوند تبارک و تعالی بیشتر از آنچه که خرج کرده است اضعاف مضاعف جبران میفرمایند.

و بلایی که بر او نازل میشود که در صحیفه مقدراتش هم رقم خورده باشد خدا از او دفع میکند آن بلا را و مالش را هم حفظ می کند.

گفت آقاجان اگر کسی رفت زیارت امام حسین علیه السلام آنجا مامورین و جاسوسان او را کشتند چه می شود؟ (مثل زمان متوکل که می کشتند).

فرمودند با اول قطره خونی که از بدن او می چکد با چکیدن آن قطره  خون گناهانش از اول تا آخر آمرزیده می شود و طینتش شستشو پیدا می کند و پاک شود مانند همان طینتی که خداوند تبارک و تعالی از آن طینت ملائکه را آفریده است چنان خالص و پاک و پاکیزه میشود مثل اینکه انبیاء مخلصین پاک و پاکیزه هستند و آنچه بر بدن او و بر وجود او از طینت اهل کفر نشسته بوده چنان آن جنس را پاک و پاکیزه می کند که باقی نمی ماند از طینت اهل کفر بر وجود او هیچ مقداری.

و قلبش شستشو پیدا می کند و سینه او باز می شود .برایش یک سند صادر می کنند وقتی میرود به ملاقات حق یک بُنی به او میدهند که شما اجازه داری تمام خانواده و فامیلت را شفاعت کنی و هزارتا برادر و دوستانت را شفاعت کنی و گاهی وقتها هم رو دست آدم می ماند و نمیداند چه کار کند همینطور می اندازد هر که برداشت بردارد (این تشبیه است).

نماز جنازه این شهید در راه زیارت را ملائکه میخوانند به پیش نمازی جبرئیل و ملک الموت عزرائیل ، کفن و حنوط او را سدر و کافورش را از بهشت می آورند،قبر او وسیع می شود و( اینجا یک مقداری توجه کنید)

چراغهایی در قبرش گذاشته می شود ، «مصابیح» جمع مصباح است یعنی چراغها،« ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه» برای همه یک چراغ است اما اینجا میفرمایند «مصابیح» برای اینکه در راه زیارتش کشته شده چراغها از حسین علیه السلام در قبرش می گذارند ،این زائر کشته شده بهشتی هست و به بهشت می رود اما یک چیزهای تازه ای از بهشت برایش می آوردند که برای دیگران نیاوردند این بهشتش با بهشتهای دیگر فرق دارد. بعد از هجده روز که به این صورت از او پذیرایی کردند او را به حظیره القدسمى برند ( بهایی ها هم از این روایت استفاده کرده بودند و اسم مکانی را گذاشته بودند حظیره القدس ، از در خانه امام حسین علیه السلام اسم گرفته بودند یعنى بهایی هم با همین الفاظ در خانه امام حسین علیه السلام کار دارد ، یعنی آنها هم که میخواهند بهترین مکانی که عبادت می کنند و آنجا جمع شوند (نامگذاری کنند) باید از راه امام حسین علیه السلام اسمش را بگیرند ،همه با امام حسین علیه السلام کار دارند.) پس این ازلی است بودنش در حظیره القدس با اولیاء خدا تا نفخه قیامت دمیده مى شود . آن نفخه که دمیده می شود و هیچ چیز را باقی نمی گذارد همه موجودات رهسپار کوی عدم می گردند او در حظیره القدس هست تا دمیده شدن آن نفخه،  وقتی نفخه دوم می وزد اول کسی که رسول الله و امیرالمومنین علیهما السلام و دیگر اولیا و اوصیا با او مصافحه می کنند این کسی است که در راه امام حسین علیه السلام کشته شده است. و بشارت می دهند به او و می گویند با ما کنار حوض کوثر باش و امیرالمومنین علیه السلام او را شاگرد حوض کوثر می کنند و میفرمایند خودت هر چه میخواهی بیاشام و به هر کسی خواستی هم بنوشان.

پرسید آقا اگر در راه زیارت ما را زندانی کردند چه ؟

فرمودند برای هر روزی که حبس می کشد و غمناک است خدا یک سرور و خوشحالی در مقابلش به او می دهد تا روز قیامت.

اگر در زندان کتک خورد چه ؟

اگر کتک خورده باشد بهتر خوش به حالش است، هر تازیانه ای که میخورد خدا به او یک حوریه بهشتی می دهد. به هر دردی که به بدنش اصابت می کند خدا هزار هزار حسنه به او می دهد و هزار هزار سیئه از او محو می کند.اینها یک لطایفی دارد هزار هزار چقدر میشود ؟ یک میلیون ؟ در باب محبت آقا امیرالمومنین علیه السلام داریم ؛  “حُبُ‌ عَلِیِ‌ بْنِ‌ أَبِی‌ طَالِبٍ‌ حَسَنَهٌ لَا تَضُرُّ مَعَهَا سَیِّئَهٌ وَ بُغْضُهُ سَیِّئَهٌ لَا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَهٌ ” کسی که امیرالمومنین علیه السلام را دوست داشته باشد یک حسنه ای دارد که سئیه ای در مقابلش نیست . اگر کسی در راه امام حسین علیه السلام تازیانه ای بخورد هزار هزار،یک میلیون به او حسنه می دهند .باب امام حسین علیه السلام با همه باب ها فرق دارد.

خداوند تبارک و تعالی درجات او را در عالم علوی هزار مرتبه بالا می برد .این کسی که در راه زیارت امام حسین علیه السلام تازیانه خورده ، تا وقتی که حساب و کتاب محشر به پا شود ندیم خاص رسول الله صلوات الله علیه و آله می شود.از کسانی است که رسول الله به او میفرمایند بنشین برایم صحبت کن ،برای رسول الله صحبت می کند و رسول الله صلوات الله علیه و آله لذت می برند و به او می گویند چه خبر و او هم تعریف می کند.

تا اینکه از حساب فارغ بشود، حمله عرش که دلها را آنها نگه داشته اند به او می گویند هر چه خودت دلت میخواهد بگو به تو بدهیم.

کسی که به او تازیانه زده است می آورند پای حساب (او می آید که برای بخشش خودش سوال کند و بگوید مرا عفو کنید ، اصلا او را در زمره کارهایش نمی آورد ، اگر او کتک نمیزد او به اینجا نمی رسید )و فرشته انتقام گیرنده ای می آید که او را به طرف نار جهنم می برد و از آن چرکهای جهنم به او می دهند که بیاشامد و او را بر دل آتش قرار می دهند و می گوید بجش حالا به کاری که نسبت به زائر امام حسین علیه السلام انجام دادی تو با مهمان خدا و رسول الله اینکار را کردی ؟

(کسی که مانع ایجاد کرده است در راه زیارت او هم درجه دوم ضارب قرار دارد)

مضروب را آنکه کتک خورده را می آورند و می گویند نگاه کن آنکه تو را کتک زده را چه کارش می کنند، حالا سینه ات شفا پیدا کرد ؟ راحت شدی ؟ و از این ضاربی که تو را زده ما حکایت و قصه برایت می گوییم که چه به سرش آمده است.

او شکر می کند خدا را برای این موهبتی که نصیبش شده و وارد مقام امن الهی هست تا…فراهم می کند.

امام‌صادق(علیه السلام) به عبدالله بن بُکَیر فرمودند : خداوند متعال شش خانه را در روی زمین برای خودش برگزیده است. اول بیت‌الله الحرام. دوم حرم پیغمبر. سوم مقابر انبیاء. چهارم مقابر اوصیاء ائمۀ هدی. پنجم مقابر شهدا. ششم مساجد هایی که در آنجا نام خدا برده می شود. «إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ سِتَّهً الْبَیْتَ‌الْحَرَامَ وَ الْحَرَمَ وَ مَقَابِرَ الْأَنْبِیَاءِ وَ مَقَابِرَ الْأَوْصِیَاءِ وَ مَقَاتِلَ الشُّهَدَاءِ وَ الْمَسَاجِدَ الَّتِی یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّه‏».

و فرمودند تو میدانی که برای کسی که زیارت قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام خدا چه ثوابی در نظر گرفته است هر چند نادانان به این معنا نرسیده اند ؟

هیچ صحبگاهی نیست مگر اینکه بر قبر مطهر حسین بن علی علیهما السلام ملکی ایستاده و او با بلندگوی الهی اعلام می کند ای کسی که میخواهی خیر نصیبت شود بیا به طرف قبر حسین بن علی علیهما السلام که او خالصه الله است (این کلمه خالصه الله را هیچ جا ما تا حالا ندیدیم )،اگر اینکه بسوی این قبر بیایی با کرامت رِحال را بسته ای  و امنیت پیدا میکنی از ندامت و پشیمانی ، و باقی نمی ماند در روی زمین فرشته ای از فرشتگان حفظه عرش مگر اینکه موقعی که این بنده که قصد زیارت امام حسین علیه السلام کرده به او توجه میفرمایند او خواب است و اینها برایش تسبیح می کنند و برای خدا خشنودی می خواهند برای این زائرقبر امام حسین علیه السلام که خواب است ،فرشتگان آسمان هم که این ندای صبحگاهی فرشتگان روی زمین را می شنوند اجابت می کنند و آنها هم بازگو می کنند این شنیدن را و خدا را تقدیس می کنند و یا قدوس یا قدوس می گویند و همهمه راه می اندازند در عالم وجود و ذکر الهی می گویند این سر و صدا از ملائکه آسمان اول شروع می شود و آسمان های دوم و سوم تا آسمان هفتم و صدای ملائکه را پیغمبران همه می شنوند و طلب رحمت می کنند (پیغمبران و ملائکه اجازه ندارند بیایند زیارت )همهمه راه انداختند برای اینکه جبران بشود محرومیتشان بر حسین علیه السلام و زائرانش صلوات میفرستند.

 

یاعلی مدد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *