شرح روایات کامل الزیارات-جلسه بیست و نهم

«بسم الله الرحمن الرحیم»

کسی که زیارت نکند قبر حسین بن علی علیه السلام را ،از خیر زیاد، محروم است.و یکسال هم از عمرش کم میشود.

امام صادق علیه السلام فرمودند زیارت کنید حسین بن علی علیه السلام را ولو در هر سالی یکمرتبه، (اگر بیشتر نمی توانید اقلا سالی یکمرتبه زیارت کنید) چنین است که هر کس زیارت کند آن حضرت را « عارفا بحقه» (حق حضرت را شناخته باشد «غیرجاهل» )منکر آن حق  نباشد ،برای او عوضی نیست غیر از بهشت. و در رزق او فراوانی پیش می آید ،خدا رزق واسع به او مرحمت میکند خداوند  تبارک و تعالی به برکت این زیارت به او خوشحالی و سروری زود مرحمت میکند که همیشه قلبش خوشحال باشد.

حضرت صادق علیه الصلاه و السلام به عبدالملک فرمودند رها نکنی زیارت قبر حسین بن علی علیه السلام را،به دوستانت و رفقات و آشنایانت هم بگو که آنها هم زیارت را ترک نکنند، به برکت این زیارت خدا عمرت را زیاد میکند و خدا رزقت را هم زیاد میکند.خدا تو را زنده میدارد که همیشه سعید(سعادتمند) باشی ، (اینکه مینویسند « عاش سعیداً و مات سعیداً » معنایش این است، زنده است سعید و مرده است سعادتمند) ،و اسمت را خدا جزء سعادتمندان مینویسد.

زیارت سید الشهداء علیه الصلاه و السلام موجب میشود که در حیات و ممات و حشر و نشر سعید باشند.

میفرمایند کسانی که به زیارت قبر سید الشهداء علیه السلام مشرف میشوند هر زائری این گناهانش مثل یک پلی می ماند برایش ، که از این پل عبور میکند، از این جسر و پل هم پشت سرش خراب میشود .آن گناهان اینجوری درهم شکسته میشود و از بین می رود.چون آن گناه پلی است،(البته یک تعبیر های معرفتی دیگری هم دارد که آنها وقتش نیست ، که جعل ذنوبه جسرا على باب داره ثم عبرها، کما یخلف أحدکم الجسر…اینکه از گناه عبور میکند و به این نقطه میرسد ،معنایش این است که مردمانی که گناهکارند و ناامید از هر بابی اینها همین گناه پلی میشود برای وصولشان به در خانه امام حسین علیه السلام یعنی هیچ چاره ای نمیبینند  مگر اینکه در خانه حسین علیه السلام را بزنند، در باب امام حسین علیه السلام خود گناه پل عبور میشود به جهت اینکه راه دیگری ندارد ،هر چه فکر میکند ؛  نماز بخواند؟! نه آن گناهان اینقدر عظمتش زیادتر است که نمازهایش… ، قرآن بخواند، خیرات بدهد و هر کاری بکند دلش آرام نمیگیرد مگر اینکه بیاید در خانه امام حسین علیه السلام) که از آن عبور میکند و آن پل را درهم میشکند و نگاه میکند میبیند گناهانش پشت سرش باقی است ولی خودش رد شده است.

حضرت صادق علیه الصلاه و السلام فرمودند آن مردی که، هر کسی که، خارج میشود از منزل خودش به سوی قبر حسین بن علی علیه الصلاه و السلام برای اوست از آن هنگامی که خارج میشود از خانه و مسکن و اهل خودش به هر گامی که برمیدارد آمرزشی برای گناهان او،

وقتی که او قدم برمیدارد و گناهانش با هر گامی آمرزیده میشود،خداوند تبارک و تعالی به وسیله ملائکه او را تقدیس میکند تا اینکه میرسد به حائر حسینی ،به قبر مطهر، وقتی که رسید خدا با او مناجات میکند با او سخن می گوید(معرفت که باشد حرف خدا را میشنود، معرفت که نباشد اثر می ماند که مغفرت ذنوب است ولی معرفت خبری نیست. آن یک بابی است که همانطور که فرمودند «کان من محدث الله فوق عرشه» با خدا سخن می گوید،روز قیامت خدا زائر امام حسین علیه السلام را انتخاب میکند برای هم صحبتی با خودش، اینجا هم فرمودند خدا مناجات میکند با او) حرفهای خدا اینست ان شاءالله گوش شنوا…؛

بنده من هر چه میخواهی سوال کن به تو بدهم،دعا کن که جوابت را بدهم، بخواه از من ،طلب کن تا به تو بدهم، حاجتت را برای من بگو چیست تا من قضای حاجات کنم.بر خداست که در این راه هر چه بذل و خرج کرده است خدا به او برگرداند و به اضعاف مضاعف جبران کند.

تقدیس فقط برای ذات حق است ولی ملائکه زائر امام حسین علیه السلام را (بعد از اینکه در هر گام گناهانش را محو کردند و حسناش را مضاعف گردانیدند)تقدیس میکنند، و فرشتگان آسمانی هم زمینی ها را تشویق می کنند که حبیب حبیب خدا را تقدیس کنید.(مثل فوتبال که تماشاچی ها تشویق میکنند این فرشتگان آسمان هم فرشتگان زمینی را تشویق میکنند به تقدیس کردن همانطور که یاقدوس می گفتند)، وقتی که غسل می کنند که مشرف بشوند به زیارت سید الشهداء علیه السلام ، حین غسل کردن ،رسول خدا به آنها ندا میدهد که ای مهمان خدا بشارت باد شما را که شما با من در بهشت هستید.بعد آقا امیرالمومنین علیه السلام به زوار قبر امام حسین علیه السلام چنین خطاب میکنند آی زوار پسرم حسین ،من ضمانت میکنم قضای حوائج شما را که حوائج شما برآورده بشود ،من ضامن میشوم که بلا از شما در دنیا و آخرت دفع شده باشد.

بعد ملائکه می آیند از طرف راست اینها را بغل میکنند و از طرف چپ تا اینکه برمیگردند به خانه و زندگیشان.

امام صادق علیه الصلاه و السلام در یک حدیث طولانی به جابر جعفی چنین فرمودند وقتی که زیارتت تمام شد و از نزد قبر حسین بن علی علیهما السلام میخواهی برگردی یک منادی از طرف پروردگار (سخنگوی رسمی خدا) چنین ندا میدهد که اگر سخن او را میشنیدی تمام عمر آنجا می ایستادی و از کنار قبر حسین بن علی علیه السلام تکان نمیخوردی.و او می گوید خوش به حالت ای بنده خدا هم غنیمت بردی از این زیارت و هم اینکه سالم ماندی ،همه گناهان گذشته ات آمرزیده شد دو مرتبه مشغول عمل صلاح باش.

حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام چنین فرمودند کمترین مقداری که از آن کمتر ،چیزی نیست ثوابی که خدا برای زائر قبر حسین بن علی علیهما السلام در نظر گرفته است در شاط الفرات (شاطی الفرات)  اگر حق او را بشناسد و حرمت او را نگه دارد و ولایت او را بشناسد (این سه شرط را باید داشته باشد) کمترین پاداش او اینست که گناهان گذشته و آینده اش آمرزیده میشود.

حضرت صادق علیه الصلاه و السلام فرمودند هر کسی که میخواهد در قیامت مشمول کرامت خدا بشود و اگر دلش میخواهد شفاعت رسول الله صلوات الله علیه و آله شامل حالش بشود پس باید زائر قبر حسین بن علی علیهما السلام باشد به برکت زیارت امام حسین علیه السلام به بهترین کرامت و بالاترین ثوابها میرسد.و روز قیامت خدا از گناهش اصلا سوال نمیکند.آن گناهانی که در دنیا مرتکب شده ولو آن گناهها به اندازه صحرای عالج  ( صحرای عالج خیلی پر ریگ است و از آنجا پر ریگتر نیست) و کوههای تهامه ،و به اندازه کف دریاها باشد خداوند از او سوال نمیکند.حسین بن علی علیه الصلاه و السلام مظلوم شهید شدند و مورد ستم قرار گرفتند و تشنه شهید شدند و اهل بیت و اصحاب آن حضرت هم عطشان و مظلوم شهید شدند.

–  حضرت موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام ابی ابراهیم فرمودند کسی که از خانه خود بیرون بیاید به قصد زیارت قبر مطهر حسین بن علی علیهما السلام خداوند تبارک و تعالی فرشته ای را مامور میکند برای آن زائر و آن فرشته انگشتش را میگذارد پشت گردن زائر و هر صحبتی که بکند این فرشته می نویسد تا به حائر حسینی برسد وقتی که از باب حائر بیرون می آید و زیارتش تمام شده ،تمام دستش را میگذارد بین دو کتف او ،و بعد به او می گوید گناهان گذشته ات همه اش آمرزیده شد حالا از نو عمل را ،خوب و صالح بجا آور.

حدیث خراسانی هایی که خدمت امام سجاد علیه السلام رفتند مجدد اینجا تکرار شد.(ولدته امه)

بعضی از شیعیانی که درجه فهمشان خیلی پایین بود از علی بن موسی الرضا علیه السلام پرسیدند که چه آثاری بر زیارت قبر حضرت سید الشهداء علیه السلام مترتب است؟

– حضرت فرمودند به اندازه یک حج عمره.

راوی می گوید من به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم قربان شما گردم  به زیارت قبر حسین بن علی علیهما السلام بروم ؟

– حضرت فرمودند بله اباسعید برو در نزد قبر آن حضرت، به زیارت او که  پاکترین پاکان است و پاکیزه ترین پاکیزگان است است و نیکو ترین نیکویان است،وقتی زیارت کردی آن حضرت را برای تو ثواب بیست و دوتا عمره دارد(این ظرفیت این شخص است).

 

یاعلی مدد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *