شرح زیارت عاشورا_جلسه دهم

????بسم الله الرحمن الرحیم???? در ادامه جلسه نهم؛ یک مساله ای هست که اهل وثوق،محدثین ،اهل خبر،اهل حدیث،آنهایی که حرفشان مورد قبول است آنها می فرمایند ،مثل مراسیل ابن ابی عمیر که مثل مَسار در پایه مَسانید دیگر از روات است،ابن ابی عمیر در جلالت قدر به پایه ای رسیده بود است که اگر روایتی […]

شرح زیارت عاشورا_جلسه نهم

  رسم است که در مجالس عزاداری حضرت ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام و ائمه هدی چراغ ها را موقع مصیبت خاموش میکنند. قبلا به این جهت بوده که مردم می نشستند و همدیگر را نگاه می کردند و اشک نمی ریختند،این بدحالتی است و فضای مجلس را یک مقداری تاریک می کند ،ذکر […]

شرح زیارت عاشورا_جلسه هشتم

《بسم الله الرحمن الرحیم》 ان شاءالله بحث تا امشب یک تمهیدِ مقدمه ای برای اذهانِ عزیزان ایجاد کرده است که 《سلام 》اسمِ حق است در یک تعلق با مسما(مسمی)واجب الوجود را می پاید و در تعلق دیگر مَظهَر این حقیقت را تصدی می کند، در آن جایی که 《سلام》مسما را در نظر دارد آن ذاتِ […]

شرح زیارت عاشورا_جلسه هفتم

  ????[اسماء الهی] 《بِسم الله الرّحمنِ الرَّحیم، اَلحَمدُللهِ رَبِّ العالَمین، الصَّلاهُ وَ السَّلام علی خَیرِ خَلقه مُحَمَّد وَ عَلی آله الطَیبینَ الطّاهرینَ المَعصُومین وَ الْلَعْنَهُ الدَّائِمه عَلَی أعْدَائِهِمْ وَ مُخَالِفِیهِمْ وَ مُعَانِدیهیمْ وَ مُبغِضیهِم وَ مُنْکَری فَضَائِلهمْ وَ مَناقِبِهم مِنَ الان إلی قیامِ یَومِ الدّین.آمینَ یا ربَ العالَمین》   «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» 《وَ […]

شرح زیارت عاشورا_جلسه ششم

  ????[اسماء الهی] 《بِسم الله الرّحمنِ الرَّحیم، اَلحَمدُللهِ رَبِّ العالَمین، الصَّلاهُ وَ السَّلام علی خَیرِ خَلقه مُحَمَّد وَ عَلی آله الطَیبینَ الطّاهرینَ المَعصُومین وَ الْلَعْنَهُ الدَّائِمه عَلَی أعْدَائِهِمْ وَ مُخَالِفِیهِمْ وَ مُعَانِدیهیمْ وَ مُبغِضیهِم وَ مُنْکَری فَضَائِلهمْ وَ مَناقِبِهم مِنَ الان إلی قیامِ یَومِ الدّین.آمینَ یا ربَ العالَمین》   «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» 《وَ […]

شرح زیارت عاشورا_جلسه پنجم

  《بِسم الله الرّحمنِ الرَّحیم، اَلحَمدُللهِ رَبِّ العالَمین، الصَّلاهُ وَ السَّلام علی خَیرِ خَلقه مُحَمَّد وَ عَلی آله الطَیبینَ الطّاهرینَ المَعصُومین وَ الْلَعْنُ الدَّائِم عَلَی أعْدَائِهِمْ وَ مُخَالِفِیهِمْ وَ مُعَانِدیهیمْ وَ مُبغِضیهِم وَ مُنْکَری فَضَائِلهمْ وَ مَناقِبِهم مِنَ الان إلی قیامِ یَومِ الدّین.آمینَ یا ربَ العالَمین》   «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» 《وَ لِلهِ الْأَسْماءُ […]

شرح زیارت عاشورا_جلسه چهارم

  《بِسم الله الرّحمنِ الرَّحیم، اَلحَمدُللهِ رَبِّ العالَمین، الصَّلاهُ وَ السَّلام علی خَیرِ خَلقه مُحَمَّد وَ عَلی آله الطَیبینَ الطّاهرینَ المَعصُومین وَ الْلَعْنُ الدَّائِم عَلَی أعْدَائِهِمْ وَ مُخَالِفِیهِمْ وَ مُعَانِدیهیمْ وَ مُبغِضیهِم وَ مُنْکَری فَضَائِلهمْ وَ مَناقِبِهم مِنَ الان إلی قیامِ یَومِ الدّین.آمینَ یا ربَ العالَمین》   «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» 《وَ لِلهِ الْأَسْماءُ […]

شرح زیارت عاشورا_جلسه سوم

  《بِسم الله الرّحمنِ الرَّحیم، اَلحَمدُللهِ رَبِّ العالَمین، الصَّلاهُ وَ السَّلام علی خَیرِ خَلقه مُحَمَّد وَ عَلی آله الطَیبینَ الطّاهرینَ المَعصُومین وَ الْلَعْنُ الدَّائِم عَلَی أعْدَائِهِمْ وَ مُخَالِفِیهِمْ وَ مُعَانِدیهیمْ وَ مُبغِضیهِم وَ مُنْکَری فَضَائِلهمْ وَ مَناقِبِهم مِنَ الان إلی قیامِ یَومِ الدّین.آمینَ یا ربَ العالَمین》   《السلام علیک یا اباعبدالله》 در اسماء الهیه چه […]

شرح زیارت عاشورا_جلسه دوم

  《بِسم الله الرّحمنِ الرَّحیم، اَلحَمدُللهِ رَبِّ العالَمین، الصَّلاهُ وَ السَّلام علی خَیرِ خَلقه مُحَمَّد وَ عَلی آله الطَیبینَ الطّاهرینَ المَعصُومین وَ الْلَعْنُ الدَّائِم عَلَی أعْدَائِهِمْ وَ مُخَالِفِیهِمْ وَ مُعَانِدیهیمْ وَ مُبغِضیهِم وَ مُنْکَری فَضَائِلهمْ وَ مَناقِبِهم مِنَ الان إلی قیامِ یَومِ الدّین.آمینَ یا ربَ العالَمین》   [در باب زیارت عاشورا سخن بگوییم که دیشب […]

شرح زیارت عاشورا_جلسه اول

《 بسم الله الرحمن الرحیم》 […چون‌ نزدیک شدن به زیارت عاشورا کار آسانی نیست،خیلی مشکل است،از طلیعه سخن و طلیعه بحث معلوم می شود به این معنا دعوت شدیم] نسبت به زیارت عاشورا اول حدیثش را نقل کنیم ،سلسله این حدیث به چه کسی می رسد؟؟ همه علمای شیعه متفقاً بدون استثنا نقل کردند ،تمام […]