اراده و مشیت_جلسه سوم

  ???? “بسم الله الرحمن الرحیم “???? مقام مشیت شرط تتمیمی(تمام کردن) در فعل عباد دارد. بر خلاف اراده که مقام اراده شرط تتمیمی در فعل عباد را دارا نیست.حق جل و علا وقتی شئ یا امری را اراده بفرماید بدون هیچ شرطی و تعلقی به امر دیگری آن شئ و امر تحقق پیدا میکند.ولی […]

اراده و مشیت_جلسه دوم

  ???? “بسم الله الرحمن الرحیم “???? مرتبه ی اراده در اتقان و تحقق بالاتر از مرتبه مشیت است.چون در اراده خواست مکلف تکوینا و تشریعا دخالت ندارد.   ???? ” إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ “«سوره یس /آیه ۸۲».   ولی در مشیت یکی از اسباب تحقق دخالت کردن […]