جلسه دوم – حقیقت صلوات

أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ» (وَیطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَیتِیماً وَأَسِیراً، إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا) آنچه موجب رفع تشَتُّت است و انسان را از تفرقه نجات می‌دهد و به نقطه تمرکز در صفت و ذات، هر دو راهنمایی می‌کند، حقیقتِ صلوات است. [بر این اصل عرض کردیم که […]

جلسه اول – حقیقت صلوات

أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ (وَیطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَیتِیماً وَأَسِیراً، إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا) [شب گذشته ما این آیه کریمه را عنوان بحث قرار دادیم، وقتی شروع به صحبت کردیم، عرض کردیم که چون می‌خواهیم پیش پای فکرمان را ببینیم و فضای اندیشه‌مان تاریک است، راهش این […]