شرح زیارت عاشورا_جلسه هشتم

《بسم الله الرحمن الرحیم》 ان شاءالله بحث تا امشب یک تمهیدِ مقدمه ای برای اذهانِ عزیزان ایجاد کرده است که 《سلام 》اسمِ حق است در یک تعلق با مسما(مسمی)واجب الوجود را می پاید و در تعلق دیگر مَظهَر این حقیقت را تصدی می کند، در آن جایی که 《سلام》مسما را در نظر دارد آن ذاتِ […]